Quickscan

Demo Quickscan GGZ Werken met familie

De Quickscan laat zien wat uw team of afdeling goed doet en waar de belangrijkste kansen voor verbetering zitten. Voor die verbeteringen zijn er via de quickscan verschillende informatiebronnen, hulpmiddelen en interventies beschikbaar. Voor instellingen biedt de Quickscan GGZ de mogelijkheid om afdelingen of locaties onderling te vergelijken en verbeterplannen op te stellen.
Goede zorg aan GGZ-patiënten kan niet zonder samen te werken met familie of naasten. De Quickscan GGZ ‘Werken met familie’ laat zien in welke mate uw team of uw afdeling familie (al) betrekt bij de zorg aan uw patiënten.
Het gaat om de praktijk: goede bedoelingen, nuttige nota’s en uitgeschreven procedures zijn mooi, maar alleen voorwaardenscheppend.

U kunt de demo starten door in te loggen met de gebruikersnaam demo en het wachtwoord demo.